Re-integratie via project TOPvrouwen

Bijstand naar Werk wil mensen in beweging krijgen, maatwerk bieden, een match vinden en kansen op passend werk creëren waardoor iedereen mee kan doen in de maatschappij. Bijstand naar Werk wil de zoektocht naar werk efficiënter maken en praktische kennis delen op het gebied van re-integratie en arbeidsbemiddeling.

Eén van hun projecten heeft de naam TOP-vrouwen. TOP-vrouwen staat voor Talentvolle, Ondernemende, Proactieve vrouwen. Het project is gericht op alleenstaande moeders die werk gaan combineren met de zorgtaken thuis. Dit is een vorm van ondernemen en daar hoort ook het schrijven van een persoonlijk ondernemersplan bij. Het is een zeer gestructureerde en doordachte groepsaanpak van zes maanden met wekelijkse bijeenkomsten. De aanpak trechtert vrouwen van een situatie van ‘ik kan niets, ik wil niets’ naar ‘dit wil ik, dit kan ik en dit ga ik doen’. Veel TOP-vrouwen gaan dan ook betaald aan het werk gedurende dit project.

Loko werd gevraagd om een aantal illustraties te maken om Bijstand naar Werk te ondersteunen in presentaties en het uitdragen van hun missie.