Academische Verpleeg(t)huiszorg

Academische Verpleeg(t)huiszorg betekent zorg met de cliënt als uitgangspunt.

Veel zorgorganisaties werken nog volgens het principe: wij hebben een bepaalde zorgprogramma en dat passen we toe bij iedere patiënt. Daarin is een kentering te zien. Want wat voor de ene persoon werkt, hoeft niet te passen bij de behoeften van een ander.

Deze procesplaat laat dit zien: vertrekpunt is de wens of behoefte van een cliënt, daar wordt de planning op gemaakt, en als geconstateerd wordt dat dit niet gehaald wordt, wordt het besproken en kan het zijn dat een simpele verandering in werkwijze meteen leidt tot een verbetering. Of het kan zijn dat er andere redenen aan ten grondslag liggen, waardoor een nieuwe kennisvraag ontstaat die nader onderzocht kan worden.