Animatie Atlas Professionals

Atlas Professionals is een internationaal opererende organisatie die werknemers levert voor de offshore industrie, de mariene sector en voor de sector van de duurzame energie (zoals windmolenparken en dergelijke). Veiligheid is een belangrijk thema en alle werknemers worden dan ook goed getraind in het herkennen van en het omgaan met de gevaren waaraan ze tijdens hun werkzaamheden worden blootgesteld kunnen worden.

Loko Cartoons heeft over alle safety messages bijpassende cartoons getekend. Daarnaast kwam het verzoek om een animatie te maken die de achterliggende gedachte van het Zero Harm project uitlegde. het filmpje wordt nu gebruikt tijdens de safety instructions van het personeel.