Animatie Beheernet

Veelal is installatieverantwoordelijkheid volgens de Nederlandse norm NEN3140 een ‘vergeten’ beheertaak. Het maakt het er alleen niet eenvoudiger op dat het areaal verspreidt ondergebracht is binnen een gemeentelijke organisatie en daardoor meerdere belanghebbende en verantwoordelijke kent. Kennis en onderhoud van gemeentelijke elektrische laagspanningsinstallaties is vaak versnipperd. Beheernet adviseert en help gemeenten om dit gestructureerd in beeld te brengen en het onderhoud centraal te regelen.

Loko Cartoons maakte aan animatie waarin uitgelegd wordt waarom dit belangrijk is.