Atlas Professionals – Zero Harm Project

Atlas Professionals is een internationaal opererende organisatie die werknemers levert voor de offshore industrie, de mariene sector en voor de sector van de duurzame energie (zoals windmolenparken en dergelijke). Veiligheid is een belangrijk thema en alle werknemers worden dan ook goed getraind in het herkennen van en het omgaan met de gevaren waaraan ze tijdens hun werkzaamheden worden blootgesteld kunnen worden.

Loko Cartoons is gevraagd om voor alle safety messages bijpassende cartoons te tekenen. Onder het motto dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Een uniek project in een wereld waar cartoons nog nieuw zijn als het gaat om het overbrengen van een boodschap. Omdat de cartoons overal ter wereld leesbaar moeten zijn, zijn ze allemaal in het Engels. Bekijk ook de animatie.