Belang van een Veiligheidsregio

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een veiligheidsregio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld.

Binnen een veiligheidsregio werken niet alleen brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samen bij crises. Er zijn ook talloze andere kleinere organisaties die daarbij nodig zijn. Niet altijd is duidelijk wat het belang is van een Veiligheidsregio. Voor de Regio Nooord-Holland Noord maakte ik dit filmpje waarbij dat belang onderstreept wordt.