Bewustwordingscampagne privacy data bij een gemeente

Hoe gaan medewerkers van een gemeente om met de gegevens van de inwoners? Welke gegevens vragen ze op, welke gegevens gebruiken ze, welke informatie wordt er gedeeld, en wordt er wel aandacht gegeven aan het feit dat deze gegevens privacy gevoelig zijn? Allemaal vragen die langskwamen in een bewustwordingscampagne.

Loko Cartoons werd gevraagd om de meest prangende vragen en vóórkomende situaties uit te teken in een serie cartoons.

Je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt echt!