Bewustwordingscampagne sportclub

Roken, afval, verkeerd geplaatste fietsen. Het zijn issues waar je bij een sportvereniging mee te maken kunt hebben. De ervaring leert dat het niet werkt om alleen borden met verbods- en gebodsteksten te plaatsen en het al helemaal niet werkt om met een opgeheven vingertje mensen te wijzen op bepaald gewenst gedrag, besloot een hockeyclub uit het Gooi humor in te zetten. En met succes. Loko tekende drie cartoons die als bordjes werden opgehangen. Daarop figureert steeds hetzelfde cartoonkaraktertje.