Optimale en betaalbare zorg

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit, maar ook duur. In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen werkt Maastricht University met het Bewustzijnsproject aan voorbeelden om aios op te leiden in het maken van doelmatige keuzes. Voor optimale kwaliteit aan tevreden patiënten en een betaalbare zorg.

Loko Cartoons tekende een aantal cartoons om duidelijk te maken waarom het nodig en handig is om de arts in opleiding tot specialist mee te laten denken in oplossingen voor een betere en efficiëntere zorg.