Bijeenkomst LAB-XL

Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld. Dat vraagt een enorme organisatie en afstemming tussen de verschillende stakeholders. Eén van die taken is uitvoering geven aan de Participatiewet.

Bij Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, komen ambtenaren die werkzaam zijn in het Sociaal Domein regelmatig bij elkaar om problemen te bespreken en daar out of the box oplossingen voor te verzinnen.

Loko was aanwezig en tekende live een serie cartoons over het proces van één van deze bijeenkomsten en over de problemen die men wil gaan aanpakken.

Lees waarom je een cartoonverslag laat maken.