Cartoon animatie online werkrooster (ONRO)

ONRO is het online roosterprogramma voor bedrijven met onregelmatige werktijden.

Het online beheren van uw werkrooster heeft vele voordelen. Het grootste voordeel is dat alles overzichtelijker wordt, hierdoor kost het beheren van uw werkroosters veel minder tijd. Nog een groot voordeel is dat de werkgever en het personeel altijd beschikken over een up to date werkrooster. Daarnaast hoeft men niets meer te downloaden en is men dus niet meer aangewezen op die ene computer waar een roosterprogramma op staat. Men kan overal en altijd roosters maken of wijzigen.

Loko Cartoons maakte in samenwerking met Snoep Animatie een cartoon animatie om de werking en de voordelen van het online werkrooster toe te lichten.