Cartoons bewustwordingscampagne privacy Gemeente

Veel gemeenten zijn bezig om hun medewerkers bewust te maken van thema’s als privacy en de wet AVG. Loko ondersteunt dit soort bewustwordingscampagnes graag met cartoons. Soms door reeds bestaande cartoons in de huisstijl aan te passen van de betreffende gemeente, soms door nieuwe cartoons te maken die specifiek zijn voor deze gemeente.