Cartoons en illustraties bedrijfsvisie

Een omvangrijk document van een bedrijfsvisie waarin met veel tekst en diagrammen vijf deelaspecten worden toegelicht. Dat communiceer je niet zomaar. Het gevaar dreigt voor de opstellers van zo’n plan dat je de achterliggende boodschap niet goed kunt overbrengen. Voor hen is het gesneden koek, maar voor de gemiddelde werknemer kan het abacadabra blijven.

Daarom is Loko Cartoons ingeschakeld voor een langdurig traject om door middel van cartoons, illustraties en animaties dit hele bedrijfsplan te visualiseren. Dit naar tevredenheid van de bedrijfsleiding en alle franchisenemers.