Cartoons Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Movisie werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Er werken zo’n 150 experts die toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken ontwikkelen, verzamelen en verspreiden.

Loko Cartoons tekent in het Relatieblad voor het Sociaal Domein ieder kwartaal een cartoon over een actueel onderwerp dat in het blad wordt behandeld.