De Vreemde Collega TOOLKIT

Gaat het om een bijzonder irritante collega…
…of is het misschien wel een briljante collega met een gebruiksaanwijzing?

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het zijn mensen die goed werk afleveren, maar waarmee je op een andere manier mee moet communiceren. Ze beschikken naast het “lastige” gedrag, de soms onhandige communicatie en beperkte sociale vaardigheden, juist ook over opmerkelijke kwaliteiten zoals hyperfocus, loyaliteit, oog voor details en detailafwijkingen, perfectionisme, werken aan complexe producten, et cetera.

Het e-boek, waar ik de illustraties voor mocht maken, beschrijft 7 Tips waarmee het onduidelijke gedrag mogelijk kan afnemen en daarmee de (wederzijdse) frustratie, waardoor uiteindelijk de werksituatie en de teamsfeer bijzonder verbeterd kan worden:

  • Toolkit Tip 1 – Maak aantekeningen van gebeurtenissen met en rondom de betreffende om inzicht te krijgen hoe je deze het beste kunt begeleiden.
  • Toolkit Tip 2 – Gebruik concrete taal. Doe het op een “IKEA” procesmatige manier en maak het eventueel visueel.
  • Tookit Tip 3 – Maak gebruik van een duidelijk en eenduidig visuele werkmethodiek.
  • Toolkit Tip 4 – Optimaliseer de werkomgeving. Denk daarbij aan de locatie van de werkplek, de hoeveelheid licht of de aanwezigheid van geluid of andere prikkels.
  • Toolkit Tip 5 – Stimuleer de sociale interactie en sluit daarbij aan aan de belevingswereld van de betreffende collega.
  • Toolkit Tip 6 – Zorg voor heldere processen en procedures.
  • Toolkit Tip 7 – Geef duidelijkheid. Duidelijkheid en voorspelbaarheid levert een stabiele werkomgeving.

Optimalisatie van communicatie verhoogt het wederzijds begrip, voor alle betrokkenen.