ENW-dag 2015

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is het kennisnetwerk van de specialisten in waterveiligheid. Belangrijkste taak van het ENW is het (gevraagd én ongevraagd) adviseren van overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties.

Op donderdag 11 juni jl. vond de tweejaarlijkse ENW-dag plaats in de Reehorst in Ede. Loko Cartoons was als live cartoonist aanwezig en tekende deze impressie.

Lees waarom je een cartoonverslag laat maken.