Ethische vragen bij kiembaanmodificatie

De NPV is een christelijke beweging. Zij erkent de Bijbel met de daarin geboden zorg voor het leven als grondslag voor al haar activiteiten.

Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ vormt de NPV haar gedachtegoed over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek doordenking en duiding vragen.

Eind 2020 startten zij een campagne waarin ethische vragen worden gesteld bij de techniek van kiembaanmodificatie. Wat deze techniek inhoudt en welke vragen je daarbij kunt stellen, kun je zien in dit filmpje. Daarnaast heb ik een aantal cartoons hierover getekend die in verschillende regionale dagbladen zijn verschenen.