Gemeente Neder-Betuwe – Aannameproject

De gemeente Neder-Betuwe riep de maand november uit tot Maand van de Aanname.

Medewerkers die kortgeleden bij de gemeente in dienst waren getreden werd gevraagd naar hun vooroordelen over of aannames van het werken als ambtenaar bij de gemeente. Ook werd gevraagd of na een tijdje gewerkt te hebben bij de gemeente deze aannames uitgekomen waren.

Uit de lijst met aannames werden er een aantal geselecteerd en Loko Cartoons tekende daar een cartoon van. Deze cartoons werden opgehangen als poster in de verschillende werk- en personeelsruimtes.