Illustratie afvalverwerking en duurzaamheid

Van Dalen Infra & Milieu BV is een bedrijf dat zich onder andere richt op afvalinzameling en -recylcing van bedrijfsafval. In een modern sorteerstation sorteert Van Dalen materialen op basis van hergebruik. Het is milieuvriendelijk en beperkt de afvoer naar de stort en verbranding tot een minimum. Het is belangrijk dat de verschillende soorten afval gescheiden worden aangeleverd. Ze lieten mij een illustratie ontwerpen om deze boodschap op een heldere en positieve manier over te brengen. De illustratie is als sticker geplaatst op hun afvalinzamelingswagen.