Illustratie model teamcoach

Principium is een kleinschalig organisatieadviesbureau dat zich richt op scholen in het primair, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zorginstellingen en profitorganisaties. Het bureau richt zich op thema’s als interim- en schaduwmanagement, teamcoaching en teambegeleiding, trainingen en werving & selectie.

In de teamtrainingen hanteert het bureau het model van een huis dat gelijk staat aan de organisatie. Op zich is dit al een mooi beeld, en ik visualiseerde dit beeld in een vorm waarmee tijdens en na de trainingen mee gewerkt wordt. Tijdens de training doordat het huis in een PowerPoint presentatie in stappen wordt opgebouwd. Na de training door de organisatie een poster van een leeg huis mee te geven waarin medewerkers allerlei bijdragen in kunnen schrijven.