Illustraties folder Buurtbemiddeling

Welzijnsorganisatie Welzin vroeg Loko Cartoons om een folder te illustreren waarin zij beschrijven hoe je met elkaar om zou moeten gaan met elkaar in een buurt en met de buren. Als je er niet uit komt met elkaar, dan kun je een beroep doen op Buurtbemiddeling.

Door levende huisjes te gebruiken in plaats van mensen ontstaan er illustraties die een duidelijke serieuze inhoud hebben, maar toch humoristisch overkomen. Inhoud met een knipoog verpakt in aansprekende en heldere beelden.