Live cartooning bijeenkomst STOWA

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.

Zij organiseerden een evaluatiebijeenkomst met als titel “Bouwen aan natuur bij beken”. Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman werd in een aantal sessies gediscussieerd wat een nieuwe manier van natuurherstel had opgeleverd. Na afloop van ieder sessie werden mijn schetsen als wrap-up getoond aan het publiek. Na afloop heb ik deze schetsen in kleur uitgewerkt.

Tevens maakte ik voor één van de presentaties van te voren al een aantal cartoons ter verduidelijking van het te presenteren verhaal.

Lees waarom je een cartoonverslag laat maken.