Live cartooning bijeenkomst zorgverleners

Het Zorgdomein staat voor Kennis, kunde en kwaliteit in de zorg. Van mensen uit de zorg vóór de zorg. Cliënten en mantelzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de basis in de zorg op orde is. Niet het beleid, de regels, de protocollen en de notities vertellen hoe het gesteld is met de kwaliteit en veiligheid. Het gaat om wat er wérkelijk gedaan en niet gedaan wordt – het gaat om de mensen. Wat mensen zien en ervaren, dat is de merkbare veiligheid; kwaliteit en welzijn.

Zij organiseerden een bijeenkomst voor managers en medewerkers in zorgcentra over het thema “persoonsgerichte zorg”. Hoe kan de zorg in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis beter ingericht worden naar de wensen en de behoeften van cliënten. Een interessante bijeenkomst waar ik als live cartoonist aanwezig mocht zijn. Ik schetste een serie cartoons die ik als wrap-up kon presenteren. Naderhand heb ik de schetsen in kleur uitgewerkt.

Lees waarom je een cartoonverslag laat maken.