Live cartooning Worshop ‘Communiceren met cliënten’

In het kader van een verhuizing van één van de lokaties van Lister werd een workshop geörganiseerd hoe je dit het beste met de aldaar wonende cliënten kunt bespreken. Lister begeleidt mensen van wie het leven ontwricht is geraakt door een psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving. Cliënten zijn dus kwetsbaar, kunnen (nog) niet goed omgaan met verandering en moeten dus op een adequate manier benaderd worden. Daar zijn de medewerkers van Lister uitermate goed in. De workshop was dan ook niet bedoeld om communicatieve vaardigheden aan te leren als wel een bevestiging dat zij deze al goed onder de knie hadden.