OASEN drinkwater

Cartoons voor een interne bewustwordingscampagne ten aanzien van privacy en omgangsnormen op de werkvloer. De cartoons zijn uiteindelijk gebruikt voor een bureaukalender die uitgedeeld is aan alle werknemers van OASEN.