Presentatie Jaarbericht 2015 KIS

Loko was als live cartoonist aanwezig bij de presentatie van het Jaarbericht 2015 van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het document werd aangeboden in Den Haag aan Minister Lodewijk Asscher.

Hier de ter plekke getekende cartoons.

In het jaarbericht van 2015 blikt Kennisplatform Integratie & Samenleving in grote lijnen terug op het eerste bestaansjaar. Welke kennis deden we en welke maatschappelijke vraagstukken rond diversiteit en integratie verlegden zich gedurende het afgelopen jaar? Maar in het jaarbericht 2015 kijken we ook naar het nu én naar de toekomst.

De kern van deze publicatie vormt het essay van de hand van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van Verwey-Jonker Instituut. Zijn bijdrage is gegoten in de vorm van een bericht aan minister Asscher: De omstreden vluchteling; over de consequenties van een Europees vraagstuk voor Nederlands integratiebeleid. Wat betekent de recente komst van vele vluchtelingen naar ons land voor de samenleving en het beleid rond integratie en diversiteit in de toekomst?

We blikken terug op 2015 aan de hand van interviews met onze coördinatoren op de vier deelprogramma’s die de pijlers van onze activiteiten vormen: nieuwe migratie, sociale stabiliteit, inclusie & toegankelijkheid en participatie. Welke kennis deden we op en ook: welke maatschappelijke vraagstukken rond diversiteit en integratie verlegden zich gedurende het afgelopen jaar? Die vraaggesprekken wisselen we af met interviews met vertegenwoordigers van onze gebruikers. We vroegen hen hoe de samenwerking met ons was en wat zij aan ons meegeven.

Lees waarom je een cartoonverslag laat maken.