Privacy cartoons Gemeente Scherpenzeel

Privacy en AVG zijn belangrijke onderwerpen voor Gemeenten, omdat zij over veel data beschikken over inwoners en bedrijven. De verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan, is iets dat regelmatig opgefrist moet worden. Voor een bewustwordingscampagne onder werknemers heb ik een serie cartoons ontwikkeld.