Transitie Qirion

Qirion is de uitvoerorganisatie van projecten of onderhoud voor Liander en Tennet.

De organisatie maakt op dit moment een transitie door. Niet alleen worden de werkzaamheden verdeeld in een aantal nieuwe regio’s, ook de werk- en organisatieprocessen worden vernieuwd. Dat is een grote operatie en vergt de medewerking van alle werknemers, zowel in de uitvoering als in het management. Om de gesprekken hierover op gang te brengen, werd deze praatplaat ontwikkeld waarin alle facetten van het transitieproces verbeeld zijn. Het geeft de organisatie houvast en bood ondersteuning tijdens de gesprekken die hierover in de teams werden gevoerd.