Uitleg project LAB-XL

Om de dienstverlening aan inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch te verbeteren heeft Weener XL het innovatieplatform Lab XL opgericht. In het hele werkproces, of dat nu gaat om toeleiding naar werk of informatievoorziening, kunnen er altijd dingen beter. Lab XL gaat uit van de visie dat professionals in het werkproces heel goed weten wat er moet gebeuren om de dienstverlening te verbeteren. Professionals in het werkveld die ideeën hebben over hoe de dienstverlening mooier gemaakt kan worden daarbij ondersteund op zo’n manier dat deze ideeën daadwerkelijk een kans krijgen om geïmplementeerd te worden.

Het idee achter Lab XL wordt uitgelegd in dit filmpje. Daarmee reizen medewerkers van Lab XL door het land en stimuleren ze andere gemeenten om eenzelfde soort platform op te richten, omdat het een bewezen effect heeft op de verbetering van de dienstverlening van een gemeente.