Van gifstoffen tot kanker

Veiligheidsconcept MCM is een bedrijf dat een totaalconcept biedt van advies, opleidingen en begeleiding op het gebied van arbeidsveiligheid. Bijzondere expertises zijn: verontreinigde bodem, bedrijfshulpverlening (BHV) en speciale trajecten voor VCA-bedrijven. Uiteraard verzorgen wij ook de bijbehorende opleidingen.

Eén van die opleidingen behandelt het ontstaan van een tumor als gevolg cvan (langdurige) blootstelling aan schadelijke en/of giftige stoffen die aangetroffen worden in vervuilde grond. Werknemers die hiermee te maken hebben, leren welke schadelijke stoffen dit zijn en welke gevaren voor de gezondheid deze met zich meebrengen als zij hier niet zorgvuldig mee omgaan.

Het is moeilijke materie die door Loko Cartoons omgezet is in heldere beelden met een knipoog. Ze vormen nu onderdeel van de betreffende opleiding.