VGS – Kennissessie 4


VGS-kennissessie 4: De gemeente van de toekomst

De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen van publieke organisaties een groot  aanpassingsvermogen. Over de vraagstukken  en oplossingsrichtingen die hierbij komen  kijken gaat dit vierde en laatste venster in het curriculum ‘De informatiesamenleving’.

Loko was als live cartoonist aanwezig en maakte deze impressie in cartoons.

Lees waarom je een cartoonverslag laat maken.