Visie Kentalis-school

De Bosschool in Arnhem, onderdeel van Kentalis, ontwikkelde een meerjaren visie over de manier waarop de medewerkers met elkaar vorm geven aan het pedagogische en werkklimaat van de school. Dit mondde uit in een lijst van omgangsregels die door alle medewerkers onderschreven en ondertekend wordt.

Loko Cartoons werd gevraagd deze regels te verbeelden met illustraties en ze te bundelen op een poster. Loko tekende ook een cartoon ter inleiding van het project.