Visualisatie teamwaarden

In een organisatie is het belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan. Daarom is het belangrijk om geregeld goede afspraken te maken over de manier van werken, hoe je met elkaar omgaat, en welke doelen je nastreeft. Ik kan helpen deze doelen, de missie en de visie van een bedrijf of organisatie te visualiseren. De ene keer door middel van illustraties, de andere keer door middel van cartoons.

De Gemeente Goes vroeg mij om hun overeengekomen teamwaarden te visualiseren in cartoons. En of ik deze cartoons op een poster kon plaatsen. De poster hangt inmiddels op verschillende plekken in het gemeentehuis.