Wet Verplichte ggz

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGz-instelling kan plaats vinden.

In opdracht van Altrecht, een GGZ-instelling in Utrecht, heb ik illustraties gemaakt ter visuele ondersteuning van de ins en outs van deze wet. De tekst hierover is niet makkelijk te lezen, maar door deze te illustreren met beelden is deze wel toegankelijker gemaakt. Altrecht gebruikt deze illustraties als de inhoud van de wet aan cliënten en verzorgenden moet worden uitgelegd.