Waarover teken ik?

Ieder onderwerp of thema is geschikt om er een cartoon, illustratie of animatie over te maken. Net als dat ik voor iedere doelgroep kan tekenen, is de vraag waarover ik kan teken samen te vatten als: over alles!

Mensen, voorwerpen en emoties

Centraal in mijn werk staat de mens en zijn of haar emoties. Maar ook doodgewone voorwerpen, dieren en planten geef ik graag menselijke karaktereigenschappen en emoties mee. Het geeft meteen een vervreemdend en absurd effect als een bloem ineens om water schreeuwt, een hamer en een zaag praten over veiligheid op de werkvloer of twee ganzen de vraag ter discussie stellen waarom ze ieder jaar in de herfst naar het zuiden vliegen.

Veel voorkomende thema’s

Bepaalde thema’s waarover ik teken, komen geregeld terug. Dit komt omdat de meeste bedrijven en organisaties worstelen met dezelfde onderwerpen. Zo heb ik een zuivelproductiebedrijf geholpen met het visualiseren van een brede discussie over veiligheid op de werkvloer. De cartoons die ik tekende tijdens de drie werknemersbijeenkomsten werden opgehangen in de verschillende werkruimtes van het bedrijf.

Privacy, AVG en hoe om te gaan met (persoonsgevoelige) data zijn ook zaken waarbij ik regelmatig ingeschakeld wordt om beelden bij te maken. Geregeld word ik dan ook ingeschakeld om cartoons en illustraties te maken bij een bewustwordingstraject over ICT en veiligheid.

Uitleggen van dienst of product

Bedrijven die het lastig vinden om hun product of dienst uit te leggen vragen mij om dit te verbeelden. Zo heb ik een animatie gemaakt voor iemand die gemeenten adviseert over het beheer van openbare elektriciteitsnetwerken. Het laten zien van deze animatie is nu onderdeel van de acquisitie. En cartoons ondersteunen de communicatie over de meerwaarde van een overkoepelende zorg- en welzijnsorganisatie.

Klimaat en duurzaamheid

Klimaat en duurzaamheid worden als thema steeds belangrijker. Met mijn achtergrond als bioloog en kennis van ecologie en milieubiologie kan ik organisaties helpen in het vertalen van milieumaatregelen in heldere beelden met een knipoog.

Management en organisatie

Tot slot is de wereld van management en organisatie een belangrijke bron van inspiratie en opdrachten. Voortdurend zijn bedrijven onderhevig aan transitie en verandering. Mensen vinden veranderingen vervelend en lastig. Pas als ze de meerwaarde en de voordelen zien van het nieuwe zijn ze bereid het oude achter te laten. Of het nu gaat om gastvriendelijkheid, flexibel werken of een nieuwe digitale werkomgeving: humor kan goed helpen om dergelijke organisatieveranderingen door te voeren. Kijk hier voor voorbeelden van cartoons over management en organisatie.

Kortom: geen onderwerp is te “loko” om niet getekend te worden door Loko!

Wil je weten of ik ook iets voor jou kan (be)tekenen? Neem dan contact met mij op.